Kerekasztal-beszélgetés Kecskemét kerékpáros közlekedésének problémáiról

2017. november 13-án került sor arra a nyitott kerekasztal-beszélgetésre, amelynek célja Kecskemét kerékpáros közlekedésének aktuális, és sok esetben már régóta húzódó problémáinak kivesézése volt. A Kecskeméti Városszépítő Egyesület kezdeményezésére gyűltek össze döntéshozók, szakmai szervezet, illetve érdeklődő civilek, hogy egy bő két órás alapos elemzés után mindannyian jobban lássuk, ismerhessük egymás szempontjait, gondolatait.
A főszervező képviseletében Király József, az egyesület elnöke, a kecskeméti önkormányzattól pedig Dr. Orbán Csaba, a Városüzemeltetési osztály vezetője, és Dr. Iványosi Szabó András, a Településrendezési munkacsoport elnöke volt jelen. Városunk rendőrfőkapitánya, Kerti István a közlekedésbiztonság, Halász István a Vonalvezető Kft. ügyvezetőjeként a tervezői szempontokat igyekezett jobban megvilágítani. A Magyar Kerékpárosklub Kecskeméti Területi Szervezete pedig Barna Imrét és Marticsek Dénest állította csatasorba.

Felújítások:
Egyik legfontosabb problémakör a jelenlegi kerékpáros-hálózat, azon belül a kerékpárutak általánosan leromlott állapota, a már használhatatlanságig fokozódott elhasználtsága. Orbán Csaba és Iványosi Szabó András maguk is kritikusan fogalmaztak az infrastrukturális feltételekkel kapcsolatban, nem szépítik a helyzetet, igaz, különösebben nem is lehet: az átvezetések hiányában rengeteg a hálózati szakadás, ésszerűtlen a vonalvezetés (hol az utca egyik oldalán, hol a másikon van a kerékpárút), és a kerékpárút-lejárók sok helyen barátságtalanul meredeken vannak kialakítva. Kátyúk, göröngyök szinte minden négyzetméteren, és túlnyomórészt gyalogosokkal közös felületek, gyalog- és kerékpárutak, amelyek mindkét közlekedő féltől rengeteg kompromisszumot követelnek meg.
Viszont jó hír, hogy a Budai kapunál most megkezdett teljes körű felújítás idén az Akadémia körútig, majd jövőre a Március 15-e utcáig elér, kicserélve az elmúlt évtizedekben kritikus állapotba került burkolatot. Reménykedve, hogy további felújításokra is sor kerül, az alábbi javaslatokat fogalmaztuk meg:
- a felújítások koncepciószerűen történjenek, 3-5 éves időtávban komplex felújítási csomagban gondolkozzunk;
- ehhez a költségvetés meghatározott százaléka minden évben álljon rendelkezésre;
- nem repedések szurokkal kiöntése, a göröngyök elhengerelése, hanem minőségi felújítások szükségesek;
- egy úttest felújítása járjon együtt a mellette lévő kerékpárút felújításával is (nem úgy, ahogy a a Csabay Géza körút esetében történt, ahol a kerékpárúthoz hozzá sem nyúltak a tavalyi rehabilitáció során);
- külterületi kerékpárútjaink közül a katonatelepi, hetényi siralmas állapotban van, és bár kezelésük hamarosan átkerül a Magyar Közút Zrt.-hez, felújításuk szintén elodázhatatlan;

Ezen kívül szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy néhány esetben nem is felújításban kell gondolkodni, hanem megvizsgálni, hogy kerékpársávval meg lehet-e oldani a biztonságos közlekedést, és ha igen, inkább oda vigyük a kerékpáros közlekedést, ne elkülönített kerékpárutakra.

Közvilágítás:
Kecskemét, de az egész ország krónikus problémája, és mint kiderült, bizonyos betegségek orvoslása nem is képzelhető el szélesebb egyeztetés nélkül.
Városunkban két igen forgalmas útszakaszon, a Mindszenti krt. és a Könyves Kálmán krt. egy részén egyáltalán nincs kiépített közvilágítás. Miután mindkettő a déli iparterület közelében található, a munkába járás kiemelt helyszíneiről beszélünk, ahol elfogadhatatlan a jelenlegi, és életveszélyesnek nevezhető állapot. Az áramszolgáltatóval is szükséges külön egyeztetni, ugyanakkor különféle napelemes konstrukciók is léteznek ma már, amelyek kiválóan ellátnák a feladatukat. Egy ilyen sok témát felvonultató kerekasztal-beszélgetés arra nem alkalmas, hogy minden külön részletkérdésbe jobban belemélyedjünk, így külön párbeszédet kezdeményezünk a következő hetek folyamán a Városüzemeltetési Osztállyal erről a nagyon fontos problémáról.

Nem csak a kerékpárosok panaszai jelzik, hanem összlakossági felvetés a közvilágítás szürkületi be- és kikapcsolásának botrányos jellege, a forgalom szempontjából legintenzívebb időszakban botorkál a legnagyobb sötétségben minden közlekedésben résztvevő. Az automatikát nem az ésszerűség, hanem országos szabványok irányítják, ugyanakkor ha egy szabályozás rossz, akkor nem a fejünket lehajtva vesszük ezt tudomásul, hanem igyekszünk az ostobaságot megváltoztatni. Ennek szellemében erről a problémáról is folytatjuk majd a párbeszédet a Városüzemeltetési Osztállyal.

Vasúti pályaudvar kerékpártámaszai:

Két évvel ezelőtt született egy közgyűlési határozat, amelynek keretében a város által telepítendő támaszok helye kijelölésre került, sőt, már a terveket is elkészítették. A MÁV aztán saját maga telepített támaszokat, amelyek mára már nagyrészt tönkrementek, de tavaszig az ígéretük szerint kijavítják őket. Emellett viszont az elmúlt két év azt is bebizonyította, hogy a kapacitás szűkös, sokkal nagyobb az igény a kerékpár tárolására, mint amit a jelenlegi tároló ki tudna elégíteni, így azt javasoljuk, hogy az eredeti terveknek megfelelően a város is telepítsen támaszokat a következő hónapokban.
Fontos szempontnak tartjuk a kerékpárok őrzését is, akár közmunka-feladatkörben, akár piaci alapon, elérhető árakkal. Meglátásunk szerint a térfigyelő kamera önmagában nem ad elég biztonságot, sem biztonságérzetet, vagyis bizalmat.

Falusi Norbert önkormányzati képviselő a Malom és a Könyvtár előtti, illetve úgy általában a belvárosi tárolókkal kapcsolatban jelzi, hogy mindenhol szűkösnek bizonyul a jelenlegi kapacitás, és szükséges lenne modern, biztonságos, a korszellemnek megfelelő P támaszok további kihelyezése. Egyetértünk vele.

Külterületi kerékpárutak:
Orbán Csaba szerint a városba vezető, és már a városban a belvárosba bevezető szakaszok közel alkalmatlanok a közlekedésre. Több tízmilliárdra saccolja ezek rendbetételét. Pályázati források és saját erő kell hozzá.
A közeljövőben várható az 54-es mentén a négysávosítás kapcsán új kerékpárútépítés, összekötve a Daimler út körül kiépített kerékpárúttal. Új útfejlesztés egyébként a város által már csak a kerékpáros infrastruktúra együttes kiépítésével zajlik majd a terveik szerint.
Iványosi Szabó András szóba hozta, hogy a külterületi kerékpárutak kiépítettsége tekintetében is komoly hiányosságok vannak (Tőserdő, Ballószög, Helvécia pl.). Ebből mindegyik fáj, a tőserdei főleg turisztikai, a másik kettő hivatásforgalmi okokból.

Kerékpársávok, nyomok:

A kerékpárhálózati tervnek megfelelően több lépcsőben történik a kijelölés. Fontos hadműveletnek tartjuk, a paradigmaváltás kiemelt jelentőségű tevékenységének, amelynek a szellemiségében a kerékpáros helyét újra az úttesten találjuk meg, nem a gyalogosok számára megépített járdákon. Ezzel párhuzamosan felvilágosító kampányokat is szükségesnek tartunk szervezni, mert sok esetben sem az autósok, sem a bringások nincsenek tisztában a megfelelő magatartással ezeken a Kecskeméten újszerűnek ható kerékpáros közlekedési felületeken. Kerti István rendőrfőkapitány úr szerint oda kell figyelni a jól látható, egységes jelölésre, illetve a gyalog- és kerékpárutak zebrás átvezetéseinek mindegyikéhez kerékpáros átvezetősávok felfestését tartja indokoltnak.

Kresz-oktatás, közlekedésbiztonság:

Kerti István rendőrfőkapitány úrral teljes egyetértésben kihangsúlyozzuk a gyerekkori, iskolai Kresz-oktatás fontosságát. A főkapitány úr a toleranciát helyezi előtérbe, a kölcsönösséget, az egymásra odafigyelést a közlekedésben. Mi pedig megemlítjük, hogy nem csupán a Kresz-ismeretek hiányára kell fogni a szabályszegést, hanem a szabálykövető magatartás differenciáltsága is szerepet kap, egész egyszerűen másfajta erkölcsi-társadalmi súlya van a különféle közlekedési módozatok szabályszegéseinek, emellett a közlekedésbiztonság szempontjából is másképp kell ezeket vizsgálnunk. A piros lámpán átmenetel nyilvánvalóan nem a szabályismeret hiányából fakad, sok esetben ésszerűsség áll mögötte, az autósok szája íze szerint hangolt városaink, közlekedési rendszereink buta szituációin történő racionális keresztüllépés.
Főkapitány úr szerint a láthatóság tekintetében az utóbbi években javulás tapasztalható a kerékpárosok részéről.
Király József az egyirányú utcában közlekedést, mint konfliktusforrásokat említi. Ahogy már korábban is utaltunk rá, a bringások közlekedését megkönnyítő beavatkozások, kialakítások mellé az egyértelműsítő, felvilágosító kampányokat is oda kell tenni.

Írás tipus: